Z SERIES


LOADING IMAGES
Bộ không dây tăng cường Z-SIGN

Bộ không dây tăng cường Z-SIGN

Mã sản phẩm: Z-SIGN

AtlasIED Z-SIGN là bộ thu phát không dây được sử dụng với các hệ thống Z2 & Z4 của Z Series để kích hoạt từ xa chế độ Tăng cường bảo mật lời nói của Z Series cho các ứng dụng yêu cầu bảo mật giọng nói an toàn. Z-SIGN cũng cho biết trực quan khi phòng ở chế độ Tăng cường bảo mật lời nói

TỔNG QUAN
AtlasIED Z-SIGN là bộ thu phát không dây được sử dụng với các hệ thống Z2 & Z4 của Z Series để kích hoạt từ xa chế độ Tăng cường bảo mật lời nói của Z Series cho các ứng dụng yêu cầu bảo mật giọng nói an toàn. Z-SIGN cũng cho biết trực quan khi phòng ở chế độ Tăng cường bảo mật lời nói. Z-SIGN tùy chọn có thể được gắn trên tường hoặc đặt trên bàn. Z-SIGN có thể được cấp nguồn qua pin sạc hoặc bằng nguồn điện 5V DC. Z-SIGN có thể được sử dụng trong ba hoạt động khác nhau. Việc sử dụng phổ biến nhất cho Z-SIGN là được sử dụng như một công tắc không dây để kích hoạt chế độ Tăng cường bảo mật lời nói trong đơn vị Z Series. Ứng dụng này cũng đóng vai trò là chỉ báo trực quan để xem có bảo mật lời nói không. Z-SIGN cũng có thể được sử dụng nghiêm ngặt như một chỉ báo trực quan với nút kích hoạt bị vô hiệu hóa. Trong ứng dụng này, thông thường, Z-SIGN được sử dụng làm chỉ báo hình ảnh thứ hai hoặc thứ ba trong phòng họp. Cuối cùng, Z-SIGN có thể được sử dụng làm đường dẫn truyền / nhận dữ liệu giữa thiết bị di động và thiết bị Z Series. Z-SIGN kết hợp công nghệ truyền thông BLE để ghép nối với thiết bị di động để liên lạc dữ liệu khoảng cách ngắn (không truyền phát âm thanh) và sử dụng Băng tần ISM 915 MHz để truyền khoảng cách xa hơn đến đơn vị Z Series. Ứng dụng di động Z Series là cần thiết cho chức năng này. Sử dụng ứng dụng di động có Z-SIGN cho phép điều khiển di động đơn vị Z Series và trạng thái của Hệ thống Z. là bộ thu phát không dây được sử dụng với các đơn vị cơ sở Z2 & Z4 của Z Series để kích hoạt từ xa chế độ Tăng cường bảo mật lời nói của Z Series cho các ứng dụng yêu cầu bảo mật giọng nói an toàn. Z-SIGN cũng cho biết trực quan khi phòng ở chế độ Tăng cường bảo mật lời nói. Z-SIGN tùy chọn có thể được gắn trên tường hoặc đặt trên bàn. Z-SIGN có thể được cấp nguồn qua pin sạc hoặc bằng nguồn điện 5V DC. Z-SIGN có thể được sử dụng trong ba hoạt động khác nhau. Việc sử dụng phổ biến nhất cho Z-SIGN là được sử dụng như một công tắc không dây để kích hoạt chế độ Tăng cường bảo mật lời nói trong đơn vị Z Series. Ứng dụng này cũng đóng vai trò là chỉ báo trực quan để xem có bảo mật lời nói không. Z-SIGN cũng có thể được sử dụng nghiêm ngặt như một chỉ báo trực quan với nút kích hoạt bị vô hiệu hóa. Trong ứng dụng này, thông thường, Z-SIGN được sử dụng làm chỉ báo hình ảnh thứ hai hoặc thứ ba trong phòng họp. Cuối cùng, Z-SIGN có thể được sử dụng làm đường dẫn truyền / nhận dữ liệu giữa thiết bị di động và thiết bị Z Series. Z-SIGN kết hợp công nghệ truyền thông BLE để ghép nối với thiết bị di động để liên lạc dữ liệu khoảng cách ngắn (không truyền phát âm thanh) và sử dụng Băng tần ISM 915 MHz để truyền khoảng cách xa hơn đến đơn vị Z Series. Ứng dụng di động Z Series là cần thiết cho chức năng này. Sử dụng ứng dụng di động có Z-SIGN cho phép điều khiển di động đơn vị Z Series và trạng thái của Hệ thống Z.


TÍNH NĂNG

 • Wireless Enhanced Speech Privacy Remote Activation

 • Enhanced Speech Privacy Visual Indicator
 • Over 100ft Transmission Distances via 915 MHz ISM Band
 • Bluetooth BLE Integration with iOS/Android App

 • Provides Long Range Setups and Adjustments of Z Series Base with App

 • Pair up to 10 Z-SIGNS with Z Series Base Unit

 • Can be Used as a Sign Only

 • Can be Wall Mounted or Placed on Desktop

 • Out of Range Indication

 • Low Battery Indication

 • Brightness Adjustment

 • Battery Saving Operating Modes

 • Rechargeable Batteries Included

đ