CHÍNH PHỦ

Nhiều sản phẩm AtlasIED được thiết kế và sản xuất tại Mỹ sử dụng các linh kiện trong và ngoài nước đáp ứng tiêu chí BAA và TAA.

Chúng tôi cung cấp các giải pháp cho nhiều cơ sở của chính phủ khác nhau, từ Trung ương đến Địa phương như: Văn phòng chính phủ, UBND các thành phố/tỉnh, Bộ Tư pháp, Quân đội, Cảnh sát, Bưu điện, ...

Hơn 2.000 sản phẩm từ Một nhà máy sản xuất

Sản phẩm của chúng tôi thường được sử dụng trong truyền thông hàng ngày của chính phủ. Điều này cũng bao gồm tính bảo mật cao và cài đặt thông tin nhạy cảm. Chúng tôi là công ty hàng đầu cung cấp giải pháp trong các hệ thống mà giọng nói riêng tư được mã hóa thiết kế đặc biệt.

Đảm bảo hệ thống của bạn đạt tiêu chuẩn thông minh "Intelligibility Standards"

Trong NFPA 72 (Hiệp hội phòng cháy chữa cháy quốc gia), các yêu cầu cụ thể về thông tin liên lạc phải được đáp ứng. Cụ thể, hệ thống Thông báo hàng loạt Mass Notification và EVAC phải cung cấp cho các không gian phân biệt rõ âm thanh (ADS) cũng như đáp ứng Chỉ số truyền âm thanh cho địa chỉ công cộng (STI-PA.)

Cùng với đó, các tiêu chuẩn hiệu suất này giúp đạt được tiêu chuẩn thông minh và các yêu cầu khác trong NFPA72.

Hệ thống của AtlasIED vượt quá các tiêu chuẩn thông thường:

- Các thông báo được nhúng trước, hoạt động rất thông minh.

- Tự động hóa cho nhiều thông báo sẽ được gửi đồng thời vào các khu vực riêng biệt.

- Phân tích tiếng ồn môi trường để điều chỉnh âm lượng dựa trên tiếng ồn môi trường và đảm bảo mức âm thanh đủ nghe mà không gây khó chịu quá lớn.

- Giám sát hệ thống theo dõi tính toàn vẹn của hệ thống và báo cáo mọi lỗi.

- Thông báo đăng nhập để xác nhận tin nhắn đã được gửi.

Kế hoạch sẵn sàng khẩn cấp

Các phòng chăm sóc sức khỏe sống trong một thế giới vô danh với các sự kiện quan trọng và các tình huống khẩn cấp xảy ra hàng ngày. Nhân viên của bạn có thể làm hết sức mình để được chuẩn bị với nhiều cuộc tập trận. Khi đếm giây, tất cả sự chuẩn bị không thể xác minh người trả lời có thể đạt được nhiệm vụ của họ khi các sự kiện quan trọng xảy ra.

Chuẩn bị sẵn sàng với Giải pháp tự động hóa thông minh AtlasIED

Kích hoạt cảnh báo tự động Automated Alert Triggers.

Hệ thống của chúng tôi cung cấp khả năng giành quyền ưu tiên thông minh. Điều này cho phép người trả lời khẩn cấp tại chỗ hoặc bên ngoài có thể kiểm soát hệ thống và phát thông báo trực tiếp.