Giải pháp Truyền thông đại chúng GLOBALCOM cho các Trung tâm chăm sóc sức khỏe

Giải pháp Truyền thông đại chúng GLOBALCOM được ứng dụng phổ biến và hoạt động hiệu quả cho các Trung tâm chăm sóc sức khỏe, bệnh viện, cơ sở y tế, ...

 

Hệ thống bao gồm:

1. Bộ xử lý trung tâm: 
     IP108-EDU-CS (x1);
2. Tăng âm: 
     PA60G Amplifier (x2); 
     DPA Amplifier (x1);
3. Bộ chuyển IP sang Analog: 
     IP-ZCM IP-to-Analog Gateway (x3);
4. Loa: 
     IP-DDS VoIP Loudspeaker (PoE+) (x1);
     IPS-VOI VoIP Intercom (PoE+) (x1);
     IP-SDMF VoIP Loudspeaker (PoE+) (x1);
     IP-HVP (x1);
     SD72W Loudspeakers (x4);
     ALA15T (x2);