Mặt nạ âm thanh là gì

Mặt nạ âm thanh là gì

12

Tháng 08

Mặt nạ âm thanh (Sound Masking) là quá trình phát âm thanh nền ở mức độ thấp vào một môi trường để giảm thiểu mức độ nghe rõ tiếng nói của con người và giảm ô nhiễm tiếng ồn trong môi trường đó. Âm thanh thông thường được phát từ hệ thống loa treo tường hoặc trên trần nhà.

Xem chi tiết